Vergoeding zorgverzekeraars

Fysio Soesterkwartier heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Waar u ook verzekerd bent, u kunt altijd bij ons terecht. In Nederland is er vrije therapeutenkeuze: U mag dus zelf bepalen naar welke therapeut u gaat.

De vergoeding van de behandelingen is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar en of de behandeling onder de basisverzekering valt. Wat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft.

"Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket van mijn zorgverzekering?"

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket. Wat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft.

Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u een chronische aandoening die op de"chronische lijst" staat, dan krijgt u fysiotherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen komen per aandoening (dus niet per kalenderjaar) voor eigen rekening of kunnen, afhankelijk van de uitgebreidheid van uw aanvullende verzekering, daarvanuit worden vergoed.

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen standaard vergoed uit de basisverzekering. Per verzekeraar is het verschillend of dat aantal kan worden uitgebreid.

Omdat per verzekeraar en per aanvullende verzekering het aantal vergoede behandelingen sterk verschilt raden wij u aan de polisvoorwaarden goed door te lezen en bij vragen contact op te nemen met de klantenservice van uw zorgverzekering.